Länkar och tips

Det finns en hel värld av ull därute! Ja, där du är också, någonstans i Sverige. Och längre bort förstås, men Ulldille håller sig än så länge inom landet. Det finns så mycket att upptäcka, lära sig och veta, att göra och skapa. Sverige är fullt av passionerade människor som engagerar sig i fåren och ullen. 


Här tipsar Ulldille om några av de aktörer som arbetar övergripande med får och svensk ull på ett eller annat sätt (klicka på länkar i brun färg för att läsa mer på deras webbplatser): 


Nystartad ekonomisk förening som jobbar för ökad användning av svensk ull och samverkan för aktörer inom branschen. (Se rapport nedan, Nämnden för hemslöjdsfrågor.)


Årligen kommande event för får- och ullnäringen i Sverige. Marknad med utställare, Ull-SM, show och föredrag, kurser och workshoppar, med mera.


En podd om får i Sverige, nyheter och nulägesbeskrivningar för fårägare och andra intresserade.


Tidning om allt som har med får och lammproduktion att göra. Avel, ekonomi, byggnader, utfodring, betesskötsel, fårens hälsovård, näringsbevakning och allt som rör avsättningen av fårets produkter.


Syftet med föreningen är att bevara allmogefåren i sin mest oförädlade form med levande genbanker som bas och att främja kontakten mellan ägare av allmogefår i Sverige.


En ideell organisation med föreningar runt om i landet. Med kunskaper om det handgjorda vill Hemslöjden bidra till ett mer hållbart samhälle. (Se även nedan Om ull, Hemslöjdens teknikhäften.)


En webbplats med information om olika tekniker, material, redskap och verktyg inom slöjd. Samt utbildningar, utställningar, litteratur och inspiration. Av Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter som är en sammanslutning av landets alla hemslöjdskonsulenter och utvecklare i slöjd.


  • Hållbart strukturbygge för kulturella och kreativa näringar

Projektet ska verka för att stärka dessa näring i Region Dalarna, med fokus på företag med textil inriktning. Inom projektet ska en inventering och klassificering av ull påbörjas, för att stödja användandet av områdets ull. Kontaktperson: stefan.moberg@saterglantan.se


Ett projekt för att öka innovationskraft kring textila material som baseras på lokal biofiberråvara, och kan kommersialiseras. Baseras på fyra grundprinciper: Använda material så länge som möjligt, designa bort spill och föroreningar från produktion, regenerera naturliga system samt efter återbruk återvinna material. Kunskapsnoden vill bidra till att  hantverkskunnande och industri möts och kan gå hand i hand in i den cirkulära bioekonomin.


  • Nämnden för hemslöjdsfrågor:

En statlig myndighet under Kulturdepartementet med uppdraget att främja hemslöjd. Under åren 2018-2022 har man arbetat med att kartlägga, stötta och utveckla svensk ullnäring.


  • Om ull, Hemslöjdens teknikhäften 

I häftet Om ull finns samlad kunskap om ull och får, från olika fårraser och deras skilda ullkvaliteter till hur du kardar och spinner. Hemslöjden ger ut häftet för att sätta fokus på den svenska ullen, vår superfiber. 


Förbundet erbjuder stöd, kunskap och inspiration i för fårägare, för att skapa samarbeten och förbättra villkoren för ett liv med får.


För fårklippare och fårägare, om ullskörd, tävlingar och klippkurser, med mera.


Sedan 2020 driver Axfoundation satsningen the Swedish Wool Initiative som syftar till att skapa förutsättningar för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att få tillgång till konkurrenskraftig svensk ull av hög kvalitet. 


Projektet som pågår 2022-2024 vill åstadkomma utveckling av textila företag på Gotland och genom en miljösmart "co-working" textilfabrik skapa en komplett industriell värdekedja för svensk ull.


  • Ull för livet:

Genom utställningen Ull för livet ville hemslöjdskonsulenter och regionala utvecklare i Sverige visa ullens fördelar och användningsområden. Ullen kom från svenska får och garnet var spunnet på svenska småskaliga spinnerier.


En webbplats där ullproducenter och ullköpare kan annonsera och hitta varandra för att köpa och sälja svensk ull.


En podd bara om ull, där Malin Ögland och Fia Söderberg intervjuar intressanta människor med olika erfarenheter och spanar in möjligheter och utmaningar, ger kunskapstips och delar med sig av erfarenheter.


En skattning av svensk ullproduktion år 2022 från Svenska Fåravelsförbundet.


Startade redan 2018 som ett samarbetsprojekt i Halland för att hjälpa och stödja företagen att ta tillvara den stora mängd ull som inte togs tillvara. Under ledning av Hushållningssällskapet Halland genomfördes en kartläggning av den regionala ullproduktionen.


I projektet kommer Hushållningssällskapet Halland att gå in i en andra fas som tar avstamp från den nivå som finns idag, bland annat otvättad ull.


I projektet kommer Hushållningssällskapet Västra ta del av erfarenheter och kunskap från projektet i Halland för att arbeta med nätverk runt ullen i regionen på samma sätt. En central aktivitet är att tillsammans med projektet i Halland utveckla samarbetsformer kring logistik och ullinsamling i hela västra Sverige.


En årligen återkommande digital temavecka som genomförs i syfte att sprida kunskap om svensk ull och dess användningsområden. (Skrolla neråt på sidan.)


En webbplats från Ullförmedlingen med  företag och organisationer i den svenska ullbranschen. Med karta och lista och möjlighet att filtrera på olika kategorier.


Ullvilja är en ideell förening för att främja och utveckla förädling av ull, med fokus på svensk fårull.

 

Saknar du något på listan?

Eller behöver något ändras? Tipsa genom kontaktsidan

unsplash