Ett vitt lamm som står i sanddyner bland strandråg, kulle och ljusblå himmel i bakgrunden.

Foto: Unsplash, fotograf T. Kaiser

RUBRIKER I MEDIA:


Svensk ull slängs i onödan!


"Bristande marknadsförutsättningar sätter käppar i hjulet för svensk ull."


Borås ska bli bäst i Sverige på ull: "Kompetensen har gått i graven"


Läs mer här: Klipp om svensk ull

Ull är en superfiber

 • Ull är nedbrytningsbar och går att kompostera.
 • Ull går att återvinna och spinna till nytt garn.
 • Ullfibern håller kroppen varm.
 • Ull kan vara ljuddämpande.
 • Ull kan suga upp och hålla 30% av sin egen vikt i fukt, ett ylleplagg känns därför inte lika fuktigt och kallt mot huden. 
 • Ull är motståndskraftig mot brand.
 • Ullfibern stöter ifrån sig smuts och väta, bl.a. tack vare ullfettet, lanolin. Därför behöver du inte tvätta ditt ullplagg så ofta. Vädra istället!

Källa: Nämnden för hemslöjdsfrågor

Nuläget för svensk ull

Ett intensivt arbete pågår och har pågått de senaste åren runtom i landet för att förbättra läget för svensk ullnäring. I arbetet deltar intressegrupper, privatpersoner, branschorganisationer, företag, myndigheter och andra. 


Rapport om svensk ull

I rapporten Gemensam arena för svensk ull beskrivs nuläget 2022-2023. Den är skriven av Annkristin Hult, fd. nationell utvecklare med fokus på hållbarhets- och ullfrågor. 


Utdrag i korthet från rapporten: 


 • Svensk ull kommer från får som föds upp och klipps i Sverige.
 • I landet finns ett fyrtiotal olika fårraser. Läs mer: Får i Sverige
 • Svenska får ska klippas minst en gång per år.
 • Ull är en naturlig råvara som kan användas på många olika sätt.
 • Ca 50 % av ullen som produceras i Sverige vidareförädlas inte, istället importeras ull från olika delar av världen.
 • Intresset och efterfrågan på ull ökar i landet.
 • Fler vill ha spårbarhet och transparens i sin produktion, bland annat modeföretag, eftersom kunderna vill veta varifrån varor kommer och hur de är producerade.
 • Flera projekt drivs nu för att ta tillvara mer av den svenska ullen - men vi har inte längre hela  produktionskedjan till hands för att processa större mängder ull.
 • Syftet med de olika projekten är att stärka och utveckla infrastrukturen runt insamling och förädling av den ull som finns i landet till en mer storskalig industri.


   Varför använda svensk ull?


   • Ett unikt material
   • Djurskyddslagstiftning i Sverige
   • Biologisk mångfald
   • Levande landsbygd och vital ullhantering
   • Ett hållbart material


   Mer från rapporten
   Samverkan för svensk ull


   Rapportens slutsats var att det behövs en arena för samverkan om svensk ull. I mars 2023 bildades den.


   Arena svensk ull samlar aktörer inom alla olika delar av hela produktionskedjan och verksamhetsområden för svensk ull

   • Fårägare (Primärproduktion)
   • Ullstationer och förmedling
   • Industriell verksamhet
   • Verksamhet inom hantverk och slöjd
   • Forskning, innovation
   • Opinionsbildning och marknadsföring


   Arenan ska medverka till utbyte av erfarenheter och samordning av utvecklingsinsatser mellan olika regionala och nationella ullprojekt.


   Mer om arenan och andra aktörer inom svensk ull: Länkar & tips


   unsplash